PREVENTIVNÍ STOMATOLOGIE

Prevence je nejdůležitější součástí jakéhokoliv medicínského oboru. Proto je nutné dbát na pravidelné návštěvy svého zubního lékaře a nenechávat je až na období, když už nás něco bolí. V těchto případech se již nevyhneme invazivnějším zákrokům.

Naše vstupní a preventivní prohlídky se skládají vždy:

 • z důkladného klinického vyšetření za pomocí zvětšovací technologie – lupové brýle, Váš chrup zkontrolujeme s 3,5-4x zvětšením
 • zobrazovací vyšetření (rentgenové), které je stejně důležité a umožní nám diagnostiku některých nemocí ve stadiu, které ještě není prostým okem viditelné

ZVĚTŠOVACÍ TECHNOLOGIE- LUPOVÉ BRÝLE (ZEISS EYE PRO S):

Zvětšovací technologie najdou velké uplatnění v zubním lékařství. Od diagnostiky, přes kontrolu práce, až po výsledek terapie. V konzervačním zubním lékařství dokážeme lépe rozeznat zdravé zubní tkáně od kariézních, u zhotovených výplní rozeznáme případnou jejich netěsnost, nalezneme volným okem neviditelné fraktury. Za pomocí zvětšovací technologie v zubním lékařství nám takto zpřístupněné operační pole zobrazuje detailnější práci a vede nás k preciznější preparaci kavit pro výplně nebo v ošetřování kořenových kanálků tzv. endodoncii.

PANORAMATICKÝ RTG (RAYSCAN α+ ) A INTRORÁLNÍ RTG (STERN WEBER RX DC): 

Díky rentgenovým snímkům máme komplexní přehled o zubních kazech a výplních, stavu parodontu, ale i o stavu kostí a čelistních dutin.

DENTÁLNÍ HYGIENA

Dentální hygiena je léčebný proces, kterým se odstraňují příčiny zánětu dásní (gingivitidy) a závěsného aparátu zubu (parodontitidy). Spolu s preventivními prohlídky patří mezi základní kameny správné péče o dutinu ústní. Dentální hygienu by každý z nás měl absolvovat dvakrát až třikrát ročně, protože i když se snažíte čistit pečlivě, jsou místa, kam se běžným kartáčkem nedostaneme. Často se setkáváme i s klienty, kteří nevědí jakým způsobem čistit svůj chrup a jak zubní pomůcky používat. Dentální hygiena se u nás skládá z důkladného vyšetření parodontu pomocí hygienických indexů, odstranění zubního kamene ultrazvukem, očištění pigmentů depurační pastou (základní dentální hygiena) nebo pomocí Airflow = pískování.

Díky dentální hygieně bude Váš chrup a parodont v pořádku a satisfakcí pro Vás bude delší trvanlivost výplní a protetických prací.  Mezi další výhody je možnost použití estetičtějších výplňových materiálů a podstoupení bělení.
ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Pro ošetření zubního kazu používáme: KOMPOZITA Bílé fotokompozitní výplně mohou téměř ideálně napodobit barvu a tvar zubu. Postup zhotovení fotokompozitu je časově náročnější a zároveň je nutné zajistit suché pracovního pole, což díky kofferdamu, který standartně používáme není problém. Jejich výhody oproti “tmavým” amalgámovým výplním jsou, že nás lékaře nenutí ubírat i vaši zdravou zubní tkáň, protože drží chemickou vazbou k zubu. Amalgám drží jen mechanicky na základě retence. Amalgám také v zubech působí jako klín a ty mají větší tendenci k odlamování. Estetická výhoda fotokompozitu je zřejmá. Amalgám s časem prostupuje zubní tkání a celý zub zbarvuje do šeda.

SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

Materiály, které mají dvě velké výhody – přirozenou (chemickou) vazbu k zubním tkáním a protikazové vlastnosti (obsahují a uvolňují fluor). Používají se u dočasných zubů. U stálých zubů jen jako dlouhodobě provizorní výplň, kdy je snaha využít jejích protikazových účinků u pacientů, kteří nemají ústní hygienu v pořádku a u kazů blízko dřeně zubu.

MIKROSKOPICKÁ ENDODONCIE

Endodontické ošetření = ošetření kořenového systému zubu s cílem jeho zachování v dutině ústní jako funkční jednotky. Poslední možnost, jak zachovat vlastní zub v dutině ústní. Důraz na mechanicko-chemické opracování kořenového systému s cílem eliminace infekce v zubu.

Potřebuji endodontické ošetření?

Nejčastěji pacient přichází s bolestí zubu –  se zánětem zubního nervu (hluboký kaz, po předchozím ošetření, úrazy) nebo v souvislosti s tzv. apikální periodontitidou (váček kolem kořene zubu) a jejím akutním vzplanutím.

Apikální periodontitida souvisí s přítomností infekce uvnitř kořenového systému – bakterie a jejich toxiny vycestovávají cestou kořenových kanálků do okolní tkáně a vyvolávají zde odpověď obranného imunitního systému v podobě zánětu.

 1. Akutní apikální periodontitida (typicky krátce po ošetření, u hlubokých kazů, kde již došlo k dráždění okolní tkáně mimo kořen zubu)
 2. Chronická apikální periodontitida (často náhodný nález na RTG snímku – tmavý „váček“ okolo kořene, zuby klinicky němé, občas divný pocit při kousání)
 3. Akutní exacerbace chronické apikální periodontitidy (vzplanutí chronického zánětu do akutní formy, vysoká bolestivost, otok)

Hluboký kaz zasahující do dřeňové dutiny – při odvrtávání infikované tkáně dojde k situaci s otevřením zubní dřeně a v případě nemožnosti provedení přímého překrytí (výkon se snahou zachovat zub vitální) je zub potřeba endodonticky ošetřit.

Zub s váčkem mě nebolí, váček je tam již řadu let, proč tyto zuby tedy ošetřovat?

 1. Riziko přechodu chronického zánětu do akutní formy = bolest, která často pacienta donutí navštívit zubní pohotovost (nedostatek času na řádné ošetření, riziko  nevratného poškození zubu = ztráta zubu) – nemálo kdy se stává při zahraničních cestách, dovolené (stres jako induktor akutního stavu)
 2. Přítomnost zánětu v organismu = neustálé oslabení imunitního systému, unavování organismu, zkřížená reakce protilátek se vzdálenými orgány v těle (záněty šlach, kloubů, nervů, cév a podobně
 3. Umělé náhrady kloubů, chlopní, srdeční operace, transplantace orgánů (bakterie z „váčků“ mohou cestovat krevním řečištěm pacienta a infikovat umělé náhrady, chlopně a transplantované orgány = život ohrožující stavy!) – často pacient přichází těsně před operací se žádosti zubního vyšetření od odesílajícího lékaře, zuby s váčkem pak nelze dostatečně rychle a spolehlivě před operací ošetřit (eliminovat infekci) = jedinou možností je jejich extrakce (vytrhnutí)

Indikace endodontického ošetření:

 1. Hluboký kaz zasahující do dřeňové dutiny k zubu (infikování nervově cévního svazku uvnitř zubu, nevratné poškození zubní dřeně)
 2. Úrazy a ztráta vitality zubu (nekróza zubní dřeně)
 3. Autotransplantace zubu (přesun zubu z jednoho místa na místo jiné)
 4. Protetické důvody (korekce sklonu zubu)
 5. Resorptivní pochody
 6. Parodontitida (infikování zubní dřeně cestou parodontálního chobotu) – pulpoparodontální komplex

Kontraindikace endodontického ošetření:

 1. Nemožnost ošetření zubního kazu (kazy zasahující kořen zubu, rozsáhlé destrukce zubu)
 2. Neošetřitelné fraktury kořene zubu
 3. Anatomické poměry zubu (extrémní zahnutí kořenů zubu, nevhodný poměr délky kořene a zbylé korunky)
 4. Nemožnost zhotovení protetického ošetření po endodontickém ošetření (tzv. postendodontické ošetření)
 5. Omezené otevírání úst, časové důvody (potřeba otevřít alespoň na 3 prsty, délka ošetření cca 2h)
 6. Rozsáhlé postižení parodontu (zuby s výraznou viklavostí, ztrátou okolní kostní tkáně)
 7. Neošetřitelné perforace zubu (nejčastěji díky předchozí zcestné preparaci zubu)

Postup endodontického ošetření:

 1. Lokální anestezie, kofferdam (latexová blána s cílem izolace pracovního pole – ochrana pacienta před dezinfekčními látkami, zabránění přítomnosti bakterií v již vydezinfikovaném kořenovém kanálku)
 2. Odstranění kazu, preendodontická dostavba zubu (dostavba obvodových stěn zubu)
 3. Trepanace zubu (vniknutí do dřeňové dutiny zubu), nález kořenových kanálků (každý zub má jiný počet kořenů a kořenových kanálků – velmi variabilní)
 4. Stanovení pracovní délky (délky kořenových kanálků – je nutné ošetřit zub v celé délce kořenového kanálku, jinak hrozí riziko ponechání infekce v zubu a selhání ošetření)
 5. Opracování kořenových kanálků (strojově/ručně) a chemická dezinfekce kanálků (je třeba působit i na místa, kam se mechanicky nedostaneme – kanálky mají řadu vedlejších vyústění, která nelze mechanicky ošetřit)
 6. Hermetické zaplnění kořenových kanálků gutaperčovou výplní (je třeba kořenový systém perfektně zapečetit, aby nedošlo k reinfekci)
 7. Dostavba jádra zubu se sklovláknovým (FRC) čepem/bez čepu (úkolem čepu je ukotvení dostavby zubu/ snížení kontrakce kompozita) – volba čepu je závislá na řadě faktorů (množství zbylých tkání, daném zubu atd.)
 8. Postendodontické ošetření zubu (často v následujících návštěvách)

Endodontické ošetření a jeho časová náročnost:

 1. Jednofázové ošetření – V jedné návštěvě je dokončeno celé endodontické ošetření (od odvrtání kazu až po dostavbu jádra zubu) – obvykle 2-2,5h návštěva – plánované výkony
 2. Dvoufázové ošetření – V první návštěvě proběhne odvrtání kazu, částečné opracování kořenového systému a pacient odchází s dezinfekční vložkou a provizorní výplní, v druhé návštěvě je pak endodontické ošetření dokončeno – obvykle akutní stavy nebo stavy, kdy nelze kořenový kanálek v jedné návštěvě zaplnit (neprůchodnost vyžadující delší čas na ošetření, nemožnost vysušení kořenového kanálku)

Postendodontické ošetření = ošetření zubu po endodontickém ošetření – zuby vyžadující endodontické ošetření jsou mnohdy značně destruované (rozsáhlý kaz, úraz) a další jejich oslabení je způsobeno nutností vytvoření přístupu k samotným kořenovým kanálkům (bez bezpečného přístupu nelze zub dostatečně a spolehlivě ošetřit), takto oslabené zuby jsou velmi náchylné k frakturám (zlomeninám), které často končí extrakcí zubu.

Cílem postendodontického ošetření je snížit riziko fraktury zubu a obnova původní funkce zubu (žvýkání, estetika, fonace).

Potřebuji postendodontické ošetření? Skutečně nebude stačit bílá výplň/amalgám?

Málokdy stačí pouze dostavba bílou výplní (nezajistí rovnoměrný přenos žvýkacího tlaku na oslabené zbylé obvodové stěny zubu = riziko fraktury a ztráty zubu).

Zub je často třeba ošetřit proteticky (polokorunka, korunka, můstek – náhrady umožňující rozložení žvýkacího tlaku na zbylé tkáně = snížení rizika fraktury zubu) – postendodontické ošetření je tedy VŽDY součástí endodontického ošetření a nelze jej vynechat.

Nejčastější příčinnou selhání endodontického ošetření je absence postednodontického ošetření nebo nesprávné postendodontické ošetření!

Nejčastější komplikace endodontického ošetření:

 1. Neprůchodnost kořenových kanálků (extrémní anatomie zubu, překážka v kořenovém kanálku, zářez ve stěně kořenového kanálku při opracování, obliterace = zúžení až vymizení kořenového kanálku)
 2. Krvácení, prosakování zánětlivé tekutiny (nemožnost zaplnění kanálků)
 3. Oddělení kořenového nástroje (neprůchodnost)
 4. Nenalezení kořenových kanálků (velmi důležité použití zvětšovacích pomůcek – lupové brýle, mikroskop)
 5. Via falsa (zcestná preparace), stripping (proděravění stěny kořenového kanálku) transportace (přenos průběhu původního kanálku = oslabení stěny kořene), přílišné rozšíření kořenového hrotu (přeplach dezinfekce, nemožnost dokonalého zaplnění)
 6. Flare up – náhlé vzplanutí zánětu po endodontickém ošetření (velmi bolestivá komplikace, nejčastěji v reakci imunitního systému na rozpadové produkty bakterií)

Bolí endodontické ošetření? Mám očekávat bolest po ošetření?

Všechny zákroky jsou prováděny v lokální anestezii, takže endodontické ošetření je v současné době nebolestivé. Výjimkou mohou být zuby se silným akutním zánětem, kde se snižuje účinek lokální anestezie.

Bolest po endodontickém ošetření není zpravidla výrazná, většinou přetrvává první dva dny a poté mizí. Vnímavější jedinci mohou sáhnout po běžně dostupných analgeticích.

Jaká je prognóza endodontického ošetření?

Úspěšnost moderní endodoncie (strojové opracování, použití zvětšovací optiky, dodržování dezinfekčních protokolů, hermetické uzavření kanálků, adekvátní postendodontické ošetření) se pohybuje v rozsahu 90-96%.

Jak lze hodnotit úspěch endodontického ošetření?

Základním kritériem úspěšného endodontického ošetření je přítomnost klidného zubu v dutině ústní bez známek periapikálního projasnění na RTG snímku (bez známek váčku). Nutno však podotknout, že váčky se mohou hojit i řadu let. Za neúspěch endodontické terapie se pak považuje, pokud nedojde ke zmenšení nálezu na RTG snímku ani po 4 letech od endodontické terapie.

Proč je cena endodontického ošetření tak vysoká?

Endodontické ošetření je velmi časově a přístrojově (zvětšovací optika, strojové opracování, vertikální kondenzace gutaperčové výplně) nákladný způsob záchrany zubu, což se samozřejmě také odráží na ceně ošetření. V současné době pojišťovny tento moderní přístup ošetření nehradí a endodontické ošetření „na pojišťovnu“ je jen odkladem kleští s výrazným prodražením náhrady zubu.

Reendodontické ošetření

Reendodontické ošetření = opětovné ošetření kořenového systému zubu po předchozím neúspěšném endodontickém ošetření.

Potřebuji reendodontické ošetření?

Nejčastější indikací reendodontického ošetření je přetrvávající infekce v kořenovém systému zubu. Jedná se o již endodonticky léčené zuby, kdy původní ošetření mohlo selhat v důsledku nedostatečného postendodontického ošetření (uvolnění dostavby zubu, nepřesná korunková náhrada-reinfekce), nedostatečného endodontického ošetření (nedostatečné mechanicko-chemické opracování stěn kořenových kanálků, zavlečení infekce do kořenového systému v průběhu léčby, nedostatečné zaplnění kanálků, nenalezení všech kořenových kanálků a podobně).

Jaký je postup reendodontického ošetření?

Postup ošetření je totožný s endodontickým ošetřením. Odlišností je nutnost dokonalého vyjmutí infikované kořenové výplně, což může délku ošetření značně prodloužit. Rovněž je zde vyšší riziko neprůchodnosti kořenových kanálků (často přítomný oddělený nástroj, obliterace, zářezy ve stěnách po předchozím ošetřením) a tím vyšší riziko neúspěchu.

Jaká je prognóza reendodontického ošetření?

Prognóza reendodontického ošetření je velmi variabilní v závislosti na komplikovanosti zákroku. Úspěšnost reendodontického ošetření se pohybuje v rozsahu 80-85%.

Není lepší si zub nechat vytrhnout?

Vlastní zub v dutině ústní nenahradí žádná aktuálně dostupná náhrada. Endodontické/reendodontické ošetření je tedy volbou číslo jedna. Teprve při selhání endodontické/reendodontické terapie je doporučena náhrada zubu autotransplantátem/implantátem/můstkem/snímatelnou náhradou.

PROTETICKÁ STOMATOLOGIE

Protetické ošetření následuje již po velké destrukci tvrdých zubních tkání kazem nebo úrazem, po endodoncii, kdy se obáváme možné vertikální fraktury zubu, ale také čistě z estetických důvodů.

ESTETICKÁ PROTETIKA

  • keramické fasety, onlaye, inlaye, korunky, můstky
  • možnost 3D skenování chrupu místo běžného otiskování otiskovací hmotou

SNÍMACÍ PROTETIKA

  • částečné snímatelné protézy, totální snímatelné protézy
IMPLANTOLOGIE

K implantologii přistupujeme při ztrátě jednoho či více zubů. Pokud chcete mít opět plnohodnotný chrup, aniž by vám zubní lékař pro nový zub musel brousit pilířové zuby, je implantologie řešení. V ordinaci IP-DENTAL používáme špičkové německé implantáty Oktagon od firmy Meisinger. Objednat se k nám na implantologii můžete i s diagnózou z jiného pracoviště.

STOMATOCHIRURGIE

 

Nejčastějším stomatochirugickým zákrokem je extrakce neboli odstranění zubu.
Z preventivních důvodů extrahujeme obvykle zejména třetí moláry, tedy tzv. „osmičky“ nebo „zuby moudrosti“. Hlavním důvodem k preventivnímu odstranění osmičky je skutečnost, že u velkého množství lidí není pro tento zub dostatek místa v čelisti a „osmička“ umístěná těsně vedle sousední „sedmičky“ zvyšuje riziko vzniku zubních kazů na obou zubech a riziko rozvoje zánětu dásní v této části čelisti.
Mezi nejčastější patologické příčiny extrakce trvalých zubů patří kaz zubu zasahující hluboko do kořene zubu, zlomenina zubu zasahující hluboko pod dáseň do kořenové části zubu, chronický zánět kostní tkáně v okolí postiženého zubu kvůli zanícení zubního nervu, nesprávný směr růstu zubu a příprava na zhotovení protetické práce většího rozsahu (např. zhotovení korunky, můstku).

Designed by Radek Zvolský

IP-DENTAL s.r.o. | Unhošťská 2533, Kročehlavy, 272 01, Kladno | IČ: 065 69 064, DIČ: CZ06569064 | IP-DENTAL s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284461